Artyści
PrestaShop

Składając zamówienie akceptujecie Państwo następujące zasady i warunki sprzedaży

 1. Tożsamość i adres przedsiębiorstwa:
  Galeria Plakatu w Krakowie Spółka Cywilna Krzysztof Dydo, Ewa Pabis 
  ul.Stolarska 8-10, 31-043 Kraków "Regulamin zakupów"
  Właściciele: Krzysztof Dydo i Ewa Pabis
  Telefon: +48 12 421 26 40
  E-mail: office@cracowpostergallery.com 
  Internet: www.cracowpostergallery.com
  Zarejestrowany w: Urząd Miasta Krakowa
  Odpowiedzialny Urząd Skarbowy: Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto
  REGON 350694023    NIP 676-01-22-893
  Firma nie jest płatnikiem VAT - dokonanie zakupu jest  potwierdzane rachunkiem.
 2. Zakres zasad i warunków sprzedaży
  Niniejsze zasady i warunki sprzedaży określają przebieg transakcji zawieranych pomiędzy Galerią Plakatu w Krakowie, a jej klientem. Obowiązującą wersją tych zasad i warunków jest wersja aktualna w momencie składania zamówienia. Inne zasady i warunki sprzedaży nie są akceptowane przez Galerię Plakatu w Krakowie, poza wyjątkowymi przypadkami, które zostaną przez nią wyraźnie sformułowane i ustalone pisemnie przed zawarciem transakcji.
 3. Oferta
  W ofercie zamieszczonej na stronie internetowej Galerii Plakatu znajdują się oryginalne plakaty (dawne i współczesne) oraz książki. Plakaty współczesne są w stanie bardzo dobrym. Plakaty dawne, unikatowe i archiwalne mogą posiadać niewielkie uszkodzenia, które zabezpieczone są taśmą bezkwasową Filmoplast. Plakaty filmowe (do 1990 r.) posiadają z reguły linie zagięcia (jedną, a czasami więcej). Wynika to z ówczesnego sposobu ich przechowywania i dystrybucji. O wszystkich widocznych usterkach klient zostanie poinformowany.
 4. Umowa kupna-sprzedaży
  Zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zaksięgowania kwoty na koncie Galerii i wysłania potwierdzenia przez dany system płatności do klienta. W przypadku, kiedy Galeria Plakatu w Krakowie nie może przyjąć zamówienia ze względu na brak plakatów w magazynie, klient zostaje bezzwłocznie poinformowany o niedyspozycyjności towaru. Poniesione przez klienta koszty zostaną zwrócone. W sprawie dostępności interesujących Państwa tytułów, prosimy kontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Zapytania mogą dotyczyć również poszukiwanych plakatów, których nie ma w ofercie internetowej
 5. Zamówienie.
  Klient składa zamówienie na stronie www.cracowpostergallery.com poprzez swoje indywidualne konto. W tym celu należy zarejestrować się, a następnie zalogować i wybrać interesujące produkty do koszyka. W celu złożenia zamówienia można również skorzystać z faksu pod numerem +48 12 421 26 40 lub wysłać e-mail na adres galerii: office@cracowpostergallery.com podając następujące dane: imię i nazwisko osoby występującej na karcie kredytowej, numer karty, datę ważności karty oraz adres, pod który mają zostać przesłane plakaty.
 6. Cena
  Wszystkie plakaty umieszczone na stronie internetowej Galerii maja podane ceny. Ceny nie zawierają podatku VAT. Po zlożeniu zamówienia do ceny towaru doliczane są koszty opakowania i przesyłki podane na stronie internetowej lub w drodze korespondencji. Ceny produktów są cenami brutto.
 7. Wysyłka
  Jeśli nie ustalono inaczej, wysyłka na adres podany przez klienta następuje w ciągu 48h od potwierdzenia wpłaty na konto Galerii. Plakaty będą dostarczone pocztą poleconą priorytetową w kartonowych tubach. Galeria Plakatu w Krakowie wysyła towar zgodnie z przyjętymi przez klienta ustaleniami. Czas dostarczenia przesyłki wynosi ok. 2 tygodnie (poza Polską) i zależy od Poczty lub kuriera. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikłe z winy spedytora oraz za niepełne dane adresowe. Plakaty można również zamówić i odebrać osobiście w Galerii Plakatu w Krakowie, gdzie na miejscu dostępne są katalogi oraz albumy z plakatami.
 8. Koszty opakowania i wysyłki:
  zgodnie z podanym oddzielnie cennikiem
 9. Warunki zapłaty
  Galeria Plakatu w Krakowie akceptuje formy płatności podane w toku zamówienia: przelew bankowy, PayPal, płatność gotówką, kartą kredytową. Istnieje również możliwość realizacji zamówienia za zaliczeniem pocztowym na terenie Polski. Po 7 dniach od daty złożenia zamówienia oraz braku wpłaty na koncie, zamówienie zostaje anulowane.
 10. Reklamacje
  Klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy, a następnie 14 dni na zwrot towaru. Nie będą uwzględniane reklamacje odwołujące się do różnic w kolorystyce spowodowanych innymi ustawieniami monitora klienta. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela i stwierdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Podstawą do przyjęcia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych będzie spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego. Reklamowany towar (zabezpieczony przed zniszczeniem) należy odesłać na adres firmy wraz z rachunkiem, protokołem reklamacyjnym oraz uzasadnieniem reklamacji. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient. Przesyłkę odebraną może reklamować tylko odbiorca. Przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić konsumentowi odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 30 dni od chwili jej otrzymania.
 11. Ochrona danych
  Zamawiający został pouczony o formie, zakresie, miejscu i celu udostępnienia, opracowania i użycia jego danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia (patrz „Regulamin-ochrona danych osobowych"). Zamawiający zgadza się na udostępnienie, opracowanie i użycie jego danych osobowych. Galeria Plakatu w Krakowie zobowiązuje się do korzystania z tych danych wyłącznie w czynnościach służących realizacji zamówienia.
 12. Gwarancja zakupu
  Staramy się, aby oferowane przez nas plakaty satysfakcjonowały wszystkich klientów, których opinia jest dla nas najważniejsza. W przypadku, gdy zamówiony towar nie spełnił oczekiwań, zamawiający ma prawo do zareklamowania go zgodnie z punktem 10. Regulaminu. 

  W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: Galeria Plakatu w Krakowie SC Krzysztof Dydo, Ewa Pabis, ul. Stolarska 8-10, 31-043 Kraków; kontakt e-mail: : office@cracowpostergallery.com      

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. dane osobowe klienta wprowadzone są do bazy wyłącznie w celach realizacji zamówień. Nie będą one udostępniane innych podmiotom.
1. Galeria Plakatu w Krakowie używa udostępnionych przez klienta danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, numer faxu) zgodnie z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. Dane osobowe klienta używane są, jeżeli zajdzie  taka konieczność w odniesieniu do uzasadnienia, formy i przebiegu stosunku umowy kupna, wyłącznie w celu realizacji zawartej pomiędzy Galeria Plakatu w Krakowie i klientem umowy kupna, np. w celu dostawy towaru na adres podany przez klienta. 

3. O ile jest konieczne w przebiegu zamówienia, dane osobowe klienta są przekazywane firmom wspomagającym Galeria Plakatu w Krakowie, takim jak poczta, firma spedycyjna. 

4. Galeria Plakatu w Krakowie zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udostępnienia zapisanych danych klienta na jego żądanie. Informacje te udzielane są, na życzenie klienta, również drogą elektroniczną. Klient ma prawo zażądać usunięcia jego danych zapisanych w celu realizacji zamówienia.